Opieka paliatywna

Opieka paliatywna lub paliacja – termin wywodzi się od łacińskiego słowa „pallium”, czyli „płaszcz”. Stosowanie opieki paliatywnej to okrywanie pacjenta „płaszczem” opieki, który ma chronić go przed bólem i innymi objawami choroby.

Pojęcie „Hospicjum”

„Hospicjum” to pojęcie wywodzące się z łaciny, gdzie „hospes” oznacza „gość”. W czasach rzymskich był to termin bliskoznaczny „schronisku” – miejscu pełniącemu zarówno funkcje hotelu dla podróżnych, przytułku dla bezdomnych, jak również szpitala. Wprzęgnięcie tego typu przytułków w pomoc chorym, osobom u kresu życia czy osobom z niepełnosprawnościami to domena średniowiecznej Europy, efekt działania zakonów […]