Polski ruch hospicyjny

Polski ruch hospicyjny rozwija się nieprzerwanie od ponad 40 lat. W tym czasie przeżywał on rozkwit, rozwój, następnie walkę z przeciwnościami, sukcesy i porażki, wreszcie włączenie w instytucje państwowego systemu ochrony zdrowia. Niestety, wsparcie z systemu państwowego jawi się jako coraz bardziej niewystarczające. Czy polskie hospicja będą musiały coraz bardziej opierać się na wsparciu osób […]