Święto Zmarłych

Wspominamy dzisiaj wszystkich, którzy odeszli, w szczególności naszych byłych pacjentów i współpracowników.