Program dofinansowania szkoleń lekarzy hospicyjnych

Uprzejmie informujemy, że Fundacja prowadzi program dofinansowania szkoleń lekarzy hospicyjnych. W ramach programu finansujemy młodym lekarzom, chcącym rozpocząć pracę w hospicjach, kursy zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu medycyny paliatywnej i hospicyjnej kontraktowanych w NFZ. W ostatnim czasie programem objęta została lek. Aleksandra Pohadajło (zdjęcie poniżej). Serdecznie gratulujemy Pani […]

Problemy zdrowia publicznego a opieka paliatywna i hospicyjna

Opieka paliatywna i hospicyjna to specjalistyczne usługi medyczne, które skupiają się na zapewnieniu komfortu i wsparcia osobom z poważnymi i ograniczającymi życie chorobami, takimi zwłaszcza w stadium terminalnym, z reguły u osób u których zakończono leczenie choroby nowotworowej. Usługi te mają na celu poprawę jakości życia zarówno pacjenta, jak i jego rodziny, a także zapewnienie […]

Zmiany demograficzne a potrzeba rozwoju świadczeń opiekuńczych

Cała Europa stoi przed dużym wyzwaniem demograficznym – rośnie odsetek osób starszych w populacji, podczas gdy liczba osób w wieku produkcyjnym maleje. Zmiana ta jest napędzana przez takie czynniki jak niski współczynnik dzietności i zwiększenie średniej długości życia.W Polsce szacuje się, że udział osób starszych w populacji przekroczył już poziom 25%. Ta zmiana demograficzna będzie […]

Współczesne wyzwania medycyny paliatywnej

Opieka paliatywna, która koncentruje się na łagodzeniu cierpienia i poprawie jakości życia pacjentów zwłaszcza w terminalnym stadium choroby, stoi przed wieloma wyzwaniami w we współczesnym systemie opieki zdrowotnej.Jednym z istotnych wyzwań jest sam dostęp do opieki paliatywnej. Mimo uznanych korzyści płynących z opieki paliatywnej, wiele osób jej nie otrzymuje, co dotyczy zwłaszcza społeczności zmarginalizowanych, o […]

Rola wolontariusza w hospicjum

Wolontariat w hospicjum może być bardzo satysfakcjonującym doświadczeniem. Hospicja zapewniają opiekę osobom, które zbliżają się do końca swojego życia, a wsparcie wyszkolonych i współczujących wolontariuszy jest niezbędne w zapewnieniu najlepszej możliwej opieki dla tych osób i ich rodzin.Jedną z kluczowych ról wolontariuszy hospicyjnych jest zapewnienie towarzystwa i wsparcia emocjonalnego pacjentom i ich rodzinom. W szpitalach […]

Naturoterapia w medycynie paliatywnej

Naturoterapia to system, który kładzie nacisk na stosowanie naturalnych terapii w celu promowania zdrowia i leczenia chorób. Naturoterapia nie może zastąpić medycyny, odpowiednio stosowana stanowi jednak dziedzinę wspomagającą. Lekarze i naturoterapeuci stosują różne terapie, w tym ziołolecznictwo, zmiany w odżywianiu, akupunkturę i inne metody medycyny chińskiej, aby wspierać naturalne zdolności lecznicze organizmu.W opiece paliatywnej naturoterapia […]