Pojęcie „Hospicjum”

„Hospicjum” to pojęcie wywodzące się z łaciny, gdzie „hospes” oznacza „gość”. W czasach rzymskich był to termin bliskoznaczny „schronisku” – miejscu pełniącemu zarówno funkcje hotelu dla podróżnych, przytułku dla bezdomnych, jak również szpitala.

Wprzęgnięcie tego typu przytułków w pomoc chorym, osobom u kresu życia czy osobom z niepełnosprawnościami to domena średniowiecznej Europy, efekt działania zakonów – często bowiem tego typu przytułki powstawały przy klasztorach i kościołach. Wymienić należy tu przede wszystkim (ze względu na kolejność powstawania) zakon benedyktynów, następnie zakony szpitalne, np. bożogrobowców, Braci Szpitalnych Najświętszej Marii Panny, bonifratrów czy kamilianów, aż do XIX wieku i Sióstr Miłosierdzia oraz ich hospicjum Najświętszej Marii Panny w Dublinie o już niemal współczesnym modelu funkcjonowania.