O Fundacji Sokrates

Przesłanie Fundacji „Życie bez dawania innym nie jest warte życia” (Sokrates) to pomoc osobom dotkniętym ciężkimi, nieuleczalnymi chorobami w ich końcowym stadium, a także wsparcie w tak trudnym momencie życia dla ich rodzin i bliskich. Pomoc tę rozumiemy w szeroko rozumianym aspekcie,
a mianowicie jako walkę o ich prawa czy reprezentowanie ich potrzeb na forum publicznym. Fundacja kreuje postawy obywatelskie mające na celu pomoc środowisku osób dotkniętyc h cierpieniem i chorobą.

Drugim celem Fundacji jest ochrona i promocja zdrowia, krzewienie idei zdrowia publicznego, podejmowanie i wspieranie działalności służącej poprawie zdrowia i zdrowia publicznego, inicjowanie i wspieranie działań prozdrowotnych, a także działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wesprzyj nas

Nawet najsilniejsze uczucia i więzi emocjonalne nie mogą zapewnić profesjonalnej opieki, której wymagają pacjenci w końcowym stadium choroby. Może to zapewnić tylko ścisła współpraca między bliskimi pacjenta a zespołem medycyny paliatywne i wolontariuszam.